نویسنده : سید مهدی ; روز سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۳;

پائولو کوئيليو می گويد:

اگر تو بخواهی چيزی را بدست آوری تمام ملائک دست به دست هم می دهند و به تو کمک می کنند تا تو آن را بدست آوری
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره