نویسنده : سید مهدی ; روز یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤;

به نام خدا

واقعا نمی دونم امروز چی بنويسم اره الان فهميدم بيتی از مولانا

ما کار و دکان و پيشه را سوخته ايم

شعر و غزل ودوبيتی آموخته ايم

در عشق که هم جان و دل و ديده ی ماست

جان و دل و ديده هر سه بردوخته ايم

اميدوارم شعرا خوششون بياد
نویسنده : سید مهدی ; روز جمعه ۱٩ فروردین ۱۳۸٤;

دی شيخ باچراغ همی گشت گرد شهر

کز ديو و دد ملولم  و  انسانم آرزوست

 

گفتند  يافت می نشود گشته ايم  ما

گفت آ چه يافت می نشود آنم آرزوست
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره