نویسنده : سید مهدی ; روز شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦;

با عرض معذرت از قیصر امین پور
اميد مهدي نژاد

<>
<>
<>
<>
<>
<>
این ترانه بوی نان نمی دهد

بوی حرف دیگران نمی دهد

قیصر امین پوراین ترانه بوی نان نمی دهد

از قدیم همچنان نمی دهد


نان همیشه توی سفره است، پس

پشت سفره بوی نان نمی دهد


این خبر تکان دهنده است لیک

آن خبر مرا تکان نمی دهد


بانک وام ازدواج می دهد

لیک وام زایمان نمی دهد


کلّه پز عدالتش صحیح نیست

مغز می دهد، زبان نمی دهد


هر که دل به دست این سپرده است

لاجرم به پای آن نمی دهد


منطقاً قبول هم نمی شود

هر کسی که امتحان نمی دهد


روزگار با تمام ما بد است

دسته هم به دستمان نمی دهد


هیچکس برای ارتقای تو

چار پلّه نردبان نمی دهد


نردبانی از قضا اگر دهد

نردبانِ رایگان نمی دهد


نردبان خوب را کرایه کن

از کسی که او گران نمی دهد


یک سوال خوب: وقت فوتبال

رادیو چرا اذان نمی دهد؟هیچ کنگره برای این غزل

سکّه ای به دستمان نمی دهد


به نقل از سایت لوح                        /http://www.louh.com
نویسنده : سید مهدی ; روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦;

سلام

اشعاری از تاگور از کتاب  مرغان آواره

***

-((ما

برگهایی که خش خش می کنیم

آوازی داریم که به توفان ها پاسخ می گوید

اما تو که این گونه خاموشی کیستی؟))

-((من تنها یک گلم))

***

سرشت انسان

 نیروی کودکانه ی اوست

نیروی او

 نیروی رشد است.

***

نوری که به کردار کودکی عریان

شادمانه

در میان برگ های سبز بازی می کند

نمی داند که آدمی می تواند دروغ بگوید

***

ای زیبا

خود را در عشق بیاب

نه در چاپلوسی آینه
نویسنده : سید مهدی ; روز یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦;

به نام خدا

گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن

چون دل به یکی دادی آتش به دو عالم زن

هم چشم تماشا را بر روی نکو بگشا

هم دست تمنا را بر گیسوی پر خم زن

هم نکته ی وحدت را با شاهد یکتا گو

هم باده اناالحق را بر دار معظم زن

گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن

گر زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن

گر تکیه دهی روزی بر تخت سلیمان ده

گر پنجه زنی روزی در پنجه ی رستم زن

چون ساقی رندانی می با لب خندان خور

چون مطرب مستانی نی با دل خرم زن

فروغی بسطامی
نویسنده : سید مهدی ; روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦;

به نام خدا وسلام

طرفداران سامي يوسف در جريان باشند كه وبسايت فارسي سامي يوسف راه اندازي شده و دوستان مي تونند كليپ ها و آلبومهاش رو دانلود كنند به آدرس :

http://samiyusuf.nasheed.ir

در اينجا هم متن سرود المعلم رو براتون گذاشتم :

We once had a Teacher
The Teacher of teachers,
He changed the world for the better
And made us better creatures,
Oh Allah we’ve shamed ourselves
We’ve strayed from Al-Mu'allim,
Surely we’ve wronged ourselves
What will we say in front him?
Oh Mu'allim...

Chorus

He was Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam,
Muhammad, mercy upon Mankind,
He was Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam,
Muhammad, mercy upon Mankind,
Teacher of all Mankind.
Abal Qasim [one of the names of the Prophet]
Ya Habibi ya Muhammad
(My beloved O Muhammad)
Ya Shafi'i ya Muhammad
(My intercessor O Muhammad)
Khayru khalqillahi Muhammad
(The best of Allah’s creation is Muhammad)
Ya Mustafa ya Imamal Mursalina
(O Chosen One, O Imam of the Messengers)
Ya Mustafa ya Shafi'al 'Alamina
(O Chosen One, O intercessor of the worlds)
He prayed while others slept
While others ate he’d fast,
While they would laugh he wept
Until he breathed his last,
His only wish was for us to be
Among the ones who prosper,
Ya Mu'allim peace be upon you,
Truly you are our Teacher,
Oh Mu'allim..

Chorus

Ya Habibi ya Muhammad
(My beloved O Muhammad)
Ya Shafi'i ya Muhammad
(My intercessor O Muhammad)
Ya Rasuli ya Muhammad
(O My Messenger O Muhammad)
Ya Bashiri ya Muhammad
(O bearer of good news O Muhammad)
Ya Nadhiri ya Muhammad
(O warner O Muhammad)
'Ishqu Qalbi ya Muhammad
(The love of my heart O Muhammad)
Nuru 'Ayni ya Muhammad
(Light of my eye O Muhammad)
He taught us to be just and kind
And to feed the poor and hungry,
Help the wayfarer and the orphan child
And to not be cruel and miserly,
His speech was soft and gentle,
Like a mother stroking her child,
His mercy and compassion,
Were most radiant when he smiled

Chorus
Abal Qasim [one of the names of the Prophet]
Ya Habibi ya Muhammad
(My beloved O Muhammad)
Ya Shafi'i ya Muhammad
(My intercessor O Muhammad)
Khayru khalqillahi Muhammad
(The best of Allah’s creation is Muhammad)
Ya Mustafa Ya Imamal Mursalina
(O Chosen One O Imam of the Messengers)
Ya Mustafa ya Shafi'al 'Alamina
(O Chosen One O intercessor of the worlds)
نویسنده : سید مهدی ; روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦;

به نام مهربان

لحظه ی دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام مستم

باز می لرزد دلم دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ

های نپریشی صفای زلفکم را دست

و آبرویم را نریزی دل!

ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است

م.امید 
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره