نویسنده : سید مهدی ; روز یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩;

 

گناه طبیعت

بعد از دو چله نشینی

بخشیده شد

پاییز رفت و

بهار شد

 

پ.ن:در فرهنگ ما زمستان سه بخش است چله بزرگٰ، چله ی کوچک و بیست رو ز آخر اسفند که به آن ماه نوروز می گویند

 
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره