نویسنده : سید مهدی ; روز یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦;

به نام خدا

گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن

چون دل به یکی دادی آتش به دو عالم زن

هم چشم تماشا را بر روی نکو بگشا

هم دست تمنا را بر گیسوی پر خم زن

هم نکته ی وحدت را با شاهد یکتا گو

هم باده اناالحق را بر دار معظم زن

گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن

گر زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن

گر تکیه دهی روزی بر تخت سلیمان ده

گر پنجه زنی روزی در پنجه ی رستم زن

چون ساقی رندانی می با لب خندان خور

چون مطرب مستانی نی با دل خرم زن

فروغی بسطامی
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره