نویسنده : سید مهدی ; روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦;

عنوانِ همایشی سیاسی «چه» شد
با شور فراوان سخن از هر «چ» شد

وقتی که دو فرزند چه از وی گفتند
در محضر شاهدان عینی «سه» شد!

 

*****

 

هرچند برای جنگ بی‌دل باشد
در راه عقیده‌اش قوی‌دل باشد

وقتی چه‌گوارا پی آبادی نیست
بهتر که همان رفیق فیدل باشد!

 

*****

 

آن بی‌خبر‌از‌ما بشود اسطوره
از آن سر ِ دنیا بشود اسطوره

وقتی که بزرگانِ خودی سانسورند
باید چه‌ گوارا بشود اسطوره...

 

*****

 

در شانِ رفیع ِ مردم ایران نیست
همسنگِ ستارگان شدن آسان نیست

افسوس که گفته‌اند «چه چون چمران»
ما معتقدیم، هرچه‌ای چمران نیست

 

*****

 

البته...
هرچند که گویند «چه بی‌دین بوده!
شایان عذاب و لعن و نفرین بوده»

«آزادی انسان» و «عدالت‌خواهی»
سرمایه‌ی دین مگر به جز این بوده؟

 

*****

 

بی‌نظمی و تهدید و ترور یعنی چه
هی تیر بزن تیر بخور! یعنی چه

اینقدر حمایت نکنیدش یاران
با ترکه‌ی تر ترکِ موتور یعنی چه

 

*****

 

عاشق شدم و به قهرمان دل دادم
گفتم دگر از دیکتاتوری آزادم

حالا که به خود می‌نگرم می‌بینم
از چاله درآمدم به چــه افتادم!

 

*****

 

هرچند که عشق ِ دوره‌ی بابات است
هرچند عدالت‌طلب و خوش‌ذات است

این چهره‌ی آشفته‌ و مو ژولیده
بدجور نیازمند اصلاحات است...!

مهدی استاد احمد

به نقل از لوح
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره