نویسنده : سید مهدی ; روز پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩;

با برگ های پاییزی می روی

و با جوانه  های بهاری

باز نمی گردی

چه حکمتی است که همیشه

رفتنت سر وقت است و

آمدنت

با تاخیر


صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره