نویسنده : سید مهدی ; روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳;

با تو دريا ها و اقيانوس های بيکران زندگی را در کوزه ای می ريزم

و به آنها می دهم که در قحطی گندم به سر می برند

و  محتاج آبی هرچند چون دوات هستند 

   شعر : سبحان

 
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره