نویسنده : سید مهدی ; روز یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤;

به نام خدا

واقعا نمی دونم امروز چی بنويسم اره الان فهميدم بيتی از مولانا

ما کار و دکان و پيشه را سوخته ايم

شعر و غزل ودوبيتی آموخته ايم

در عشق که هم جان و دل و ديده ی ماست

جان و دل و ديده هر سه بردوخته ايم

اميدوارم شعرا خوششون بياد
صفحه نخست
خبر خوان RSS
SMPtheme
شروع دوباره