من غبطه می خورم به سادگی اين جماعت قليل

با اينکه اندکند چه کارها نمی کنند

با اينکه جسمشان چه بود کوچک و نحيف

با روح می کنند نبرد با دشمن کثيف

آنها رسيده اند به سمت فلک جاودانه تر

از هرچه پير در اين چند خرقه ها

من غبطه می خورم که چنين نوجوان خرد

در اين مقام بلند سعادت است

/ 0 نظر / 19 بازدید