راه را باز کنيد

کودکی از لب بام افتادست

دکتر شهر کجاست ؟

در مطب جا ماندست

مطبش دوست کجاست ؟

مطبش زير گذرگاه غروب

در خيابان بزرگ مردن

کوچه ی تنگ ابد 

خانه ای رو به جنوب

چه نشانی دقيق و خوبی

همه اميد حيات است برای محبوب

/ 2 نظر / 15 بازدید
amin

زياد جالب نبود

lind

بنام خدا نظر به توجه اينجانب به اين وبلاگ نظر می دهم که مطالب خوب است اما طراحی صفحه ی اصلی جالب نمی باشد .