/ 1 نظر / 22 بازدید
محسن

سلام اتفاقا رفتنش با تاخیره و اومدنش هم زودتر از سر وقت، این پاییز پاییز! ای مسافر خاک آلود در دامنت چه چیز نهان داری؟ جز برگ های مرده و خشکیده دیگر چه ثروتی به جهان داری؟